Ověřená firma ifirmy.cz MINAM servis a.s.
Vstup do prostorů společnosti MINAM servis a.s. je umožněn při dodržení hygienických předpisů s ohledem na současnou COVID-19 situaci.
Více informací ZDE.
+420 724 153 084

Vysprávka vozovek

Multicar Vysprávková souprava vozovek

Vysprávka vozovek na vozidle Multicar 

stav našich vozovek je na jedničku, ale zkuste zařadit dvojku 😎 

nástavba na vozidle Multicar je určena k opravám děr a výtluků vozovek, místních komunikací, cyklostezek, chodníků a pěších zón směsí kameniva a asfaltové emulze tryskovou metodou. Výsledkem opravy je obnovení nebo dočasné zlepšení způsobilosti komunikace.

V korbě nástavby na komunálním vozidle Multicar  je umístěn dávkovací šnek, který dopravuje kamenivo ke směšovači, kde je strháváno tlakovým vzduchem. Tlakový vzduch je vytvářen dmychadlem a slouží k vyfukování výtluků a také k dopravě kameniva od směšovače do hubice a dále do vyspravovaného místa.

Na boku vysprávka vozovek je umístěna nádrž na asfaltovou emulzi s plynovým ohřevem emulze.

Z nádrže je emulze dopravována čerpadlem do hubice, kde se mísí s kamenivem a vzniká balená směs, kterou se tryskovou metodou výtluky vyplňují.

Všechny funkce nástavby vysprávky vozovek  jsou ovládány z řídícího panelu na konci pracovního ramene u hubice na komunálním vozidle Multicar .

Výhodou nástavby vysprávka vozovek vzhledem k jejím rozměrům a celkové hmotnosti je možnost provádění oprav komunikací v centrech měst, na chodnících a pěších zónách, cyklostezkách, ale i na běžných komunikacích, přičemž dochází k minimálnímu omezení provozu.

Výhodou tryskové metody je možnost provádění oprav za běžného provozu, neboť opravená místa jsou ihned pojízdná.

Metoda je ekonomicky výhodná, jelikož k opravě není nutná žádná další technika.

Výtluky totiž nemusíme před opravou upravovat frézováním nebo vyřezávat a po vyplnění výtluku není potřeba opravené místo hutnit, jelikož ke zhutnění dochází pomocí kinetické energie tryskaného materiálu.

K vozidlům Multicar a nástavbám zajišťujeme široký sortiment náhradních dílů více naleznete na eshop multicarmorava